2 กันยายน 2556

บริษัท เอฟ.เอ.เทค จำกัด ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทใหม่ในนาม
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์จะทำการ Redirect อัตโนมัติไปยังเว็บไซต์ใหม่ภายใน 5 วินาที

F.A. TECH has already been change to the new company under the name
"MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD."

This page will be redirected to the new website automatically within 5 seconds.

ENTER
MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. WEBSITE